««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
اینایی که

اینایی که مطالبو میخونن ولی نظر نمیدن ... همونایی ان که خرما فاتحه ای میخورن و فاتحه نمیفرستن...! بترسید از روز قیامت!
About
Design
Categories
Authors
Archive
Links
other
آمارگیر حرفه ای سایت

Online User
IranSkin go Up
"> تعداد بازدید ها: 16583