««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
مردسه!!!
وای وای بازم بوی گند این مدرسه ها همه جا پخشیده نمیشه م جمش کرد

خدایا اینکارو با من نکن...

اوا یادم رف سلام کنم حواس نمیذارن واسم کهههههه:

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

چطور مطورین؟؟ﺍﻧﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻧﺎﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﺸﮑﺎﻩ ...
بازگشت همه بسوی مدرسه و دانشگاه است...
ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﺳﻒ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺻﻔﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺻﺒﺢ
 و ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﺯﺟﺮ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ  ﻭ ......
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺑﺮﺷﻤﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻋﺰﻳﺰ ﺗﺴﻠﯿﺖ باد ! 
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ …
+هر چند عربیو دوس نمیدارم ولی خو از این خوشم اومد گذاشتمشاینم ک کاملا درسته اصن شکی درش وارد نی:


ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﻲ
ﺑﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﺩﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﺩﻫﻪ ﻧﻮﺩﻱ؛.
.
.
.
ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩﻱ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﻲ!!!

 

برچسب‌ها: بدبختی، مردسه
About
Design
Categories
Authors
Archive
Links
other
آمارگیر حرفه ای سایت

Online User
IranSkin go Up
"> تعداد بازدید ها: 16583