««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
یه چیزی...

چشمهایت را ببند ،
در دلت با خدا سخن بگو ،
به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو ؛

هرچه میخواهی بگو ، او میشنود . . .

شاید بخواهی تورا ببخشد ،
یا آرزویی داری ،
شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش ،

بــگو میشنود . . .

این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن ؛
پــرواز دلـت را حـس خواهـی کـرد . . .


بچه ها من دوس دارم هی هی قالب عوض کنم عاخه اون وخ تکراری میشه دوس دارم متنوع باشع،کسی مکشلی نداره که؟؟؟؟؟

داره؟؟

هر کی مکشل داره اعلام کنه...البته باید بیفرمیویم که : چه مکشل داشته باشین چه نداشته باشین من کارمو ادامه میدم

برچسب‌ها: حرفام، سوال
About
Design
Categories
Authors
Archive
Links
other
آمارگیر حرفه ای سایت

Online User
IranSkin go Up
"> تعداد بازدید ها: 16583