««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
دلم یک دوست میخواهد...

. . . دلم نه عشق میخواد نه احساس قشنگ . . .

. . .
نه ادعاهای بزرگ نه بزرگهای پر ادعا . . .

. . .
دلم یک دوست میخواد که بشود با او حرف زد . . .

. . .
و بعد پشیمان نشد . . .
برچسب‌ها: دوست، دلم
About
Design
Categories
Authors
Archive
Links
other
آمارگیر حرفه ای سایت

Online User
IranSkin go Up
"> تعداد بازدید ها: 16583