««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
یکی از بدترین لحظه های زندگی...
لازم است گاهی تلفن را برداری
 شماره کسی را که مدتها باش قهر بودی را بگیری،
گوشی را که برداشت، فحش بدهی
.
.
.
.
.
.
مبادا یادش رفته باشه که هنوز قهرید …!


من اگه همین الانم زلزله بیاد

با باقیمونده غذایی که لای دکمه های کیبوردم هست میتونم یه ماه زیر آوار زنده بمونم !


یکی از بدترین لحظه های زندگی وقتیه که داری فیلم رقصیدنتو تو جمع  نگاه میکنی...


About
Design
Categories
Authors
Archive
Links
other
آمارگیر حرفه ای سایت

Online User
IranSkin go Up
"> تعداد بازدید ها: 16583