««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
...

هیچوقت از رو حس تنهایى و ناچارى با هر کسى نباش،
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

قشنگ برو با ٧ - ٨ نفر دوس شو بعد با همدیگه مقایسه کن ٣ - ٤ تا رو انتخاب کن !   ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ ﺗﻮ ﺗﺎﻛﺴﯽ : ﺁﻗﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ
ﻫﻢ ﻣﻴﺮﻳﺪ؟
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ: ﺑﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺍﮔﻪ ﻧﻤﯽ ﺭﻳﺪ ﻛﻪ
ﻣﻴﺘﺮﻛﻴﺪ!!   


یه بستنی خریدم تاریخ تولیدش مال فرداست ، بخورم یا بذارم تولیدشه ؟


About
Design
Categories
Authors
Archive
Links
other
آمارگیر حرفه ای سایت

Online User
IranSkin go Up
"> تعداد بازدید ها: 16583