««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
دیگه تموم شد

دختر:دیگه تموم شد.

پسر: به همین زودی عوضی؟میدونستم اینقدر پستی، واسه همین با 3 تا دختره دیگه دوست بودم...!!!

دختر: ولــــــــــی... من امتحانامو گفتم...

پسر: ببخشید ، گوه خوردم !

دختر: ببند ...

About
Design
Categories
Authors
Archive
Links
other
آمارگیر حرفه ای سایت

Online User
IranSkin go Up
"> تعداد بازدید ها: 16583